Make your own free website on Tripod.com

Home

Home

Membuat inferens

Mengenal pasti pemboleh ubah

Membuat hipotesis

Mendefinisi secara operasi

Merekodkan data

Melukis graf

Selamat datang ke laman web yang serba ringkas dan bersahaja. Laman ini sesuai digunakan sebagai rujukan untuk mempelajari tentang kaedah penyiasatan fizik. Semoga sedikit maklumat yang terkandung dalam laman ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca yang budiman.

 

BIODATA

NAMA : MOHD RAZALI BIN MOHD RAFIEE

NO. KAD PENGENALAN : 780810-14-5149

KUMPULAN : FIZIK 1 (FZG1)

Home | Membuat inferens | Mengenal pasti pemboleh ubah | Membuat hipotesis | Mendefinisi secara operasi | Merekodkan data | Melukis graf